top of page

Akademik Destek Eğitimi

 

DEHAB, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Sınır Zeka, Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik gibi nedenlerle örgün eğitim programlarından yeterince yararlanamayan ve akranlarının gerisinde kalan öğrenciler için verdiğimiz destek eğitimidir.
Kurumumuz akademik destek eğitimini öğrencinin devam ettiği okul ile tam bir bütünlük içerisinde yürütmektedir. Bunun için oluşturulan Kaynaştırma Öğrencisi Takip Sistemi ile öğrencinin akademik, sosyal ve duygusal gelişimi okul sınıf öğretmeni ve rehber öğretmeni ile işbirliğinde takip edilmektedir. Bu amaçla öğrencinin devam ettiği okula periyodik ziyaretler yapılmaktadır. Nitekim akademik olarak akranlarının gerisinde kalan öğrenme güçlüğü çeken çocuklar uygulanan kaynaştırma programlarında kendilerine özgü bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanmadığı ve sınıflarda yeterli materyal desteği olmadığı için akranları ile aynı müfredatı takip etmek zorunda kalmakta ve kendilerine yeterince fırsat tanınamamaktadır. Bunun sonucunda kaynaştırma öğrencileri ayırımcılığa uğramakta ve özgüven gelişimleri olumsuz etkilenmektedir.
Kurumumuza devam eden kaynaştırma öğrencilerinin kendi bireysel kapasitelerine göre hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim programları sınıf öğretmeni ile paylaşılarak çocuğa sınıf ortamında da fırsat tanınması sağlanmaktadır. Ayrıca okul ortamında çocuğun bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimini olumsuz etkileyen faktörler tespit edilerek bu olumsuzlukların giderilmesi için okul rehber öğretmeni ile işbirliği yapılmaktadır.

bottom of page