top of page

Amacımız

Dünyada 600 milyon engellenmiş yaşamaktadır. Ülkemizde de 8.5 milyon insanımızın engellenmiş olduğu tahmin edilmektedir. Aileleri ile birlikte değerlendirdiğimizde toplumun yaklaşık dörtte biri engellenmişlik sorunları ile karşı karşıyadır. Bu insanlarımız tanı aldıkları aşamadan itibaren sağlık, özel eğitim, kaynaştırma, rehabilitasyon, mesleki eğitim,  istihdam ve bakım sorunlarıyla mücadele etmek zorunda bırakılmakta ve yurttaşlık haklarını kullanamamaktadırlar. Oysa AB ülkelerinde engellenmiş bireyler ve ailelerinin, uygun sağlık, eğitim, rehabilitasyon ve sosyal destek programları ile topluma adaptasyonları sağlanmıştır.

 

Biz de ülkemizdeki dezavantajlı çocuklarımızın ve ailelerinin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Özel Eğitim Uzmanı, Hekim ve Çocuk Gelişim Uzmanından oluşan bir kurucu ve uzmanlardan oluşan eğitici kadro ile Avrupa ülkelerinde uygulanmakta olan eğitim konseptleri doğrultusunda Avrupa Rehabilitasyon Merkezi projesini hayata geçirmiş bulunuyoruz.

 

Her engellenmiş çocuğun, diğer çocuklar gibi yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş hedefler doğrultusunda eğitilmeye ve yetiştirilmeye hakkı vardır ve eğitim en temel vatandaşlık hakkıdır. Bu temel ilkeden hareketle amacımız, dezavantajlı çocukları kendini ifade edebilir, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilir ve bağımsız olarak kendi yaşamlarını sürdürebilir, toplumda bağımsız işlevde bulunabilir hale getirmektir.

bottom of page