top of page

Tanı Değerlendirme

Tam gün programa katılacak her birey sağlık, beslenme, psikometrik ve akademik alanlardan oluşan ayrıntılı bir değerlendirmeye tabi tutlur. Bu değerlendirme sonucunda gerek görülen konsültasyonlar istenir ve birey spesifik bir program çıkarılır. Bu program doğrultusunda çalışmalar aylık olarak raporlanır. Tanı değerlendirme aşağıdaki alanları kapsamaktadır:

  • Doktor Muayene

  • Beslenme-Diyet

  • Psikometrik Ölçümler

  • Ayrıntılı Performans Değerlendirmesi

  • Duyu Algısal Değerlendirme

  • Beden Kontrolü ve Motor Koordinasyon

bottom of page