top of page

DOKTOR MUAYENE VE DEĞERLENDİRME
 

AREM Avrupa Rehabilitasyon Merkezine müracaat eden her birey öncelikle
bir tıp doktoru tarafından muayene ve değerlendirmeye alınır. Bireyin rutin bir
laboratuvar değerlendirmesinden geçirilerek mevcut sağlık durumu, gelişimini
olumsuz etkileyebilecek faktörler incelenir. Gerek görüldüğü takdirde ilgili
brans hekimlerinden konsültasyon ve görüş istenir. Böylece bireyin gelişimi ve
öğrenmesini etkileyebilecek tüm olumsuz faktörler ortadan kaldırılarak bireyin
öğrenmesi optimum düzeye getirilmektedir.

bottom of page