top of page

Doktor Muayene

  • 30 dakika
  • Kurum İçi Ücretsiz
  • Esenşehir Mh. Cengizhan Sok. No:2 Ümraniye, İstanbul Türkiye

Hizmet Açıklaması

AREM Avrupa Rehabilitasyon Merkezine müracaat eden her birey öncelikle bir tıp doktoru tarafından muayene ve değerlendirmeye alınır. Bireyin rutin bir laboratuvar değerlendirmesinden geçirilerek mevcut sağlık durumu, gelişimini olumsuz etkileyebilecek faktörler incelenir. Gerek görüldüğü takdirde ilgili brans hekimlerinden konsültasyon ve görüş istenir. Böylece bireyin gelişimi ve öğrenmesini etkileyebilecek tüm olumsuz faktörler ortadan kaldırılarak bireyin öğrenmesi optimum düzeye getirilmektedir.


Kişi Bilgileri

  • Esenşehir Mh. Cengizhan Sok. No:2 Ümraniye, İstanbul Türkiye, İstanbul, 34000

    + 0 216 415 02 00

    bilgi@avruparehabilitasyon.com


bottom of page