top of page

Oyun Terapi

 

Oyun çocuğun hayal gücünün gelişmesi, dış dünyayı öğrenmesi ve deneyimlemesi için en önemli araçlardan biridir. Oyun oynamadaki sınırlılıklar çocuğun hayal gücü sembolleştirme ve öğrenmede de sınırlılıklar yaratır. Oyun terapi çalışmaları ile çocuğun çevresini deneyimlemesi, hayal gücünün arttırılması ve sembolik oyunlarla konuşma gelişiminin desteklenmesi hedeflenmektedir.

bottom of page