Arem Hakkında

  • Arem

    Arem

    AREM Avrupa Rehabilitasyon Merkezi; Otizm Spektrum Bozuklukları (OSB), Motor-Mental Retardasyon, Down Sendromu, DEHAB, Öğrenme Güçlüğünü kapsayan Zihinsel Engellenmiş çocuklarımıza Avrupa standartlarında eğitim […]

  • Amacımız

    Amacımız

    Dünyada 600 milyon engellenmiş yaşamaktadır. Ülkemizde de 8.5 milyon insanımızın engellenmiş olduğu tahmin edilmektedir. Aileleri ile birlikte değerlendirdiğimizde toplumun yaklaşık dörtte biri engellenmişlik sorunları […]

Danışmanlık Merkezi

AREM SOSYAL PEDİATRİ ÖZEL EĞİTİM VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ

AREM Sosyal Pediatri, Özel Eğitim ve Psikoloik Danışmanlık Merkezi, Avrupa Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde 01/10/2010 tarihinde Doktor, Özel Eğitim Uzmanı, Psikolog’dan oluşan bir kadro ile hizmete girmiştir. Merkez ; İstanbul Avrupa Rehabilitasyon Merkezi tarafından sosyal bir kimlikle zihinsel engellenmiş bireyler için bu güne kadar yürütülen, özel eğitim, danışmanlık hizmetleri, akademik çalışmalar, ulusal ve uluslar arası sosyal projeler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetim uygulamaları deneyimlerinin ışığında interdisipliner bir anlayışla hizmet verecektir.

Amacımız; Zihinsel engellenmiş, DEHAB, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Otistik ve Yaygın Gelişimsel Bozukluğu (YGB) olan bireyler için farklı disiplinleri ve farklı eğitsel yaklaşımları bir araya getirerek bireyi bütünsel olarak değerlendirebilmek, sağlık, sosyal, sanatsal, bedensel, duygusal ve eğitsel ihtiyaçlarını doğru tespit ederek bireyin tüm ihtiyaçlarına yönelik bir program sunmaktır.

Hedeflerimiz; Alanlarında uzman kişiler tarafından oluşturulan interdisipliner yapı’nın zihinsel engellenmiş, DEHAB, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Otistik ve YGB […]

about

Eğitim Üretim ve Sanat Derneği (EÜS-DER)

eusder-logo-yEğitim Üretim ve Sanat Derneği (EÜSD), 10 kişilik bir kurucu ekiple Kadıköy’de kuruldu. Yönetim Kurulu Başkanlığını Dr. Hasan Güventürk’ün yürüttüğü EÜSD’nin genel amacı sağlıklı ve dezavantajlı çocuk ve gençlerin okul öncesi eğitim, özel eğitim, sanatsal faaliyetler ve istihdam alanlarında desteklenmesi ve toplumda dezavantajlı gruplara yönelik farkındalık yaratılması ve engellenmişlerin sosyal katılımınınn en üst düzeye çıkartılmasıdır. Bu genel amaç doğrultusunda derneğin hedefleri; […..]

İletişim Formu

* Lütfen zorunlu alanları doldurunuz

Harita